Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Unga ska få sexualundervisning i skolan, inte av porrindustrin

Publicerad

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, debattartikel, Gefle Dagblad, den 11 september 2020.

Unga tjejer och killar ska få sin sexualundervisning av skolan, inte av porrindustrin. Nu gör vi kunskap om sex och relationer obligatoriskt för blivande lärare, skriver Matilda Ernkrans och Åsa Lindestam, S.

Vi blir arga och upprörda när vi ser vittnesmål från unga tjejer och killar som får sin första bild av sex från porrindustrin. Det skapar en orimlig och skev bild av sex och relationer som skadar våra unga, både psykiskt och fysiskt.

Här har skolan en enormt viktig roll att spela, för att vara en motvikt till porren och för att unga ska få lära sig inte bara om kroppen utan också om sexualitet och relationer i sexualundervisningen.

Skolan ska finnas där så alla får denna viktiga kunskap med sig ut i vuxenlivet och i framtida relationer. Socialdemokraterna har länge drivit på för att lärarna ska vara bättre rustade för att problematisera porr, könsnormer, sexuella övergrepp och effekter av utsatthet.

Nu har regeringen beslutat att göra kunskap om sex och relationer obligatoriskt i lärarutbildningarna. Det är ett beslut som betyder att alla lärare som kommer ut i svensk skola ska kunna undervisa om detta.

Det behövs. Skolinspektionens granskning av kunskapsområdet sex och samlevnad visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och att mer utbildning i frågorna behövs. Samtidigt säger elever att dagens sexualundervisning alltför mycket fokuserar på biologi i stället för relationer och jämställdhet.

De rapporter vi får om psykiska och fysiska skador som uppkommit efter att unga haft hård porrinspirerad sex är oacceptabla. Det visar på ett stort behov av att unga får kunskap om sex och relationer från andra vuxna i skolan. För att det ska vara möjligt kräver det att de lärare som ska möta eleverna i skolan har rätt förutsättningar. Kunskap om sex, identitet och relationer behövs inte bara i undervisningen, utan även i den dagliga kontakten med eleverna.

För en bra sexualundervisning i skolan säkrar vi nu alltså detta genom ett examensmål så att färdigutbildade lärare måste ha dessa kunskaper.

Besluten är en del i regeringens och samarbetspartiernas arbete med att reformera lärarutbildningen, där vi i mitten på svensk politik är eniga om vikten av detta beslut. Ändringen kommer träda ikraft vid årsskiftet och från nästa hösttermin ska det nya målet gälla på lärarutbildningarna.

Detta är ett viktigt steg mot ett mer jämställt samhälle och en bättre skola.

Matilda Ernkrans, S
minister för högre utbildning och forskning

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.