Faktapromemoria från Socialdepartementet

Meddelande om skydd mot covid-19 i vinter 2020/21:FPM61

Publicerad

Faktapromemoria gällande COM (2020) 786.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 2 december 2020 meddelandet Skydd mot covid-19 i vinter. Meddelandet omfattar inte några förslag på reglering eller tvingande åtgärder utan redogör för utvecklingen på flera områden relaterade till covid-19-pandemin. I meddelandet framförs rekommendationer om åtgärder avseende fysisk distansering och begränsning av sociala fysiska kontakter, förstärkt testning och kontaktspårning, säkra resor inom EU, prioritering av kapacitet och personal inom hälso- och sjukvård, motverkande av pandemitrötthet, samt vikten av nationella strategier för vaccinering.

Regeringen välkomnar ansatsen att stärka samordningen inom EU kring dessa åtgärder och noterar rekommendationer om olika åtgärder.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.