Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ingå avtal med Statens servicecenter om genomgång av underlag inför utfärdande av vaccinationsbevis Diarienummer: S2021/06048

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att ingå ett avtal med Statens servicecenter (SSC) om att på ett mindre antal servicekontor erbjuda möjligheten till identitetskontroll och genomgång av utländsk dokumentation om vaccinationer mot covid-19.

Ladda ner:

Avtalet ska i detta steg vara begränsat till en tjänst för personer som är folkbokförda i Sverige och som har en digital brevlåda.

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget

− skyndsamt ta fram de avtal och överenskommelser med SSC som krävs för att tjänsten ska kunna tas i drift,

− vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att säkerställa säker kommunikation mellan myndigheterna,

− informera på myndighetens webbplats och eventuellt via andra kanaler vilka personer som kan få ett vaccinationsbevis inom ramen för denna procedur samt vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda,

− fatta beslutet om utfärdande av vaccinationsbevis med utgångspunkt i de kontroller och genomgångar som SSC har gjort och skicka ett vaccinationsbevis till den vaccinerades digitala brevlåda,

− hantera eventuella överklaganden av beslutet,

− tillsammans med SSC överenskomma om vilka moment som SSC:s servicehandläggare ska utföra för E-hälsomyndighetens räkning

Tjänsten ska kunna tas i bruk när samtliga rutiner finns på plats, men på minst ett servicekontor senast den 1 februari 2022. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022.

Laddar...