Faktapromemoria från Finansdepartementet

Ändringar av EU:s krishanteringsregelverk 2022/23:FPM86

Publicerad

Faktapromemoria gällande proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards early intervention measures, conditions for resolution and funding of resolution action, COM(2023) 226. Proposal for a directive of the European Parlia­ment and of the Council amending Directive 2014/59/EU as regards early intervention measures, conditions for resolution and financing of resolution action, COM(2023) 227. Proposal for a directive of the European Parlia­ment and of the Council amending Directive 2014/49/EU as regards the scope of deposit protection, use of deposit guarantee schemes funds, cross-border cooperation, and transparency, COM(2023) 228. Proposal for a directive of the European Parlia­ment and of the Council amending Directive 2014/59/EU and Regulation (EU) No 806/2014 as regards certain aspects of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities, COM(2023) 229.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 18 april 2023 ett förslag till ändringar och kompletteringar av EU:s krishanteringsregelverk för finansiella företag, främst kreditinstitut (härefter banker). Kommissionens förslag innebär bland annat

  • förtydligande av att fler banker – framför allt mellanstora banker – ska kunna omfattas av resolution,
  • utökade möjligheter att använda nationella insättningsgarantisystem för att finansiera åtgärder i resolution, och
  • förtydligande av förutsättningarna för att använda offentliga medel för att finansiera åtgärder utanför resolution.

Regeringen välkomnar ambitionen att stärka EU:s krishanteringsregelverk. Det är viktigt att regelverket har en ändamålsenlig utformning, i syfte att värna finansiell stabilitet samt att skydda garanterade insättningar och skattemedel.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.