Regeringskansliets årsbok 2014

Foto på omslaget till årsboken

Nu har Regeringskansliets årsbok för 2014 kommit. Årsboken ska ge riksdagsledamöter, myndigheter och andra intresserade ökad förståelse för Regeringskansliets verksamhet.

Ladda ner:

Årsboken beskriver ett urval av myndighetens verksamhet under föregående år och är ett komplement till årsredovisningen som lämnades i februari. 

Den innehåller bland annat fakta om Regeringskansliets organisation och presenterar myndighetens verksamhet i siffror.