Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö Diarienummer: N2015.30

För att främja de maritima näringarna har regeringen tagit fram strategin ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö”.

Ladda ner:

Strategin är ett inriktningsdokument för en såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt hållbar utveckling och innehåller, utöver vision och inriktning för arbetet, en struktur för uppföljning. Genom fokus på hållbarhet, innovation och utveckling bidrar strategin även till att främja Sverigebilden i utlandet.

Strategin har också kopplingar till regeringens arbete med särskilda strategier för export, nyindustrialisering och livsmedel. Genom dialog med berörda aktörer har regeringen identifierat områden där åtgärder behövs för att nå visionen. Strategin för de maritima näringarna anger riktningen för hur visionen ska nås och är en process snarare än en slutprodukt.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär