Att säkerställa en god statsförvaltning

Ladda ner:

Värdegrundsdelegationen redovisar i denna slutrapport ett uppdrag från regeringen om det gemensamma värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Målgruppen för verksamheten har varit myndighetschefer, fackliga företrädare och anställda vid statliga myndigheter. Genom kunskapsseminarier, utbildning, föreläsningar, skrifter och nätverk har delegationen arbetat för att kunskapen, respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Dessa former för främjande av en god förvaltningskultur behöver fortsätta.

Skriften går att beställa på http://www.vardegrundsdelegationen.se/publikationer/.