Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet – en kort presentation

Publicerad Uppdaterad

Utrikesdepartementet (UD) ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer samt för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med drygt 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen. En utlandsmyndighet kan vara en ambassad, generalkonsulat, delegation eller representation. UD är en del av Regeringskansliet, där UD är störst av alla departement.

Ladda ner: