Informationsmaterial från Finansdepartementet

Fördelningspolitisk redogörelse april 2021

Publicerad

Ladda ner:

På uppdrag av riksdagen lämnar regeringen sedan 1994 årligen en fördelningspolitisk redogörelse i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen eller till budgetpropositionen.