Informationsmaterial från Infrastrukturdepartementet

Eldrivna transporter på väg

Publicerad

Elektrifieringskommissionens handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige.

Ladda ner:

FN:s klimatpanel (IPCC) är tydlig i sitt budskap: Situationen är akut
och ambitionsnivån i klimatarbetet behöver snabbt öka världen över.
För att klimatmålen ska kunna nås krävs en omfattande elektrifiering
av vägtransporterna.

Denna handlingsplan syftar till att beskriva hur de mest trafikerade
vägarna i Sverige kan elektrifieras. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för hur eldrivna fordon ska kunna laddas och
hur vätgas ska kunna tankas längs större vägar genom att tydliggöra
ansvarsfördelning och redovisa åtaganden från berörda aktörer.