Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av CESCR

Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till FN:s CESCR-kommitté om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 91
Besöksadress Fredsgatan 8, Stockholm
e-post till Socialdepartementet, via registrator