Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT:s granskning (2016-08-05) av ärendet Z.H. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Bangladesh) skulle stå i strid med artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Utlåtandet i fulltext

Sammanfattning av granskningen

Kommittén beslutade att avvisa klagomålet då samma sak redan prövats av Europadomstolen i Strasbourg.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator