Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2021-12-09) i målet S.S. mot Sverige

Publicerad

Fråga om det skulle strida mot artikel 3 (förbudet mot tortyr) eller artikel 9 (religionsfrihet) i Europakonventionen att utvisa klaganden till Afghanistan.

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen noterade i sitt beslut att eftersom utvisningsbeslut till Afghanistan inte verkställdes för närvarande, förelåg inte längre någon omedelbar risk för utvisning av klaganden. Mot den bakgrunden ansåg domstolen att frågan var löst enligt artikel 37 § 1 (b) och att respekten för de mänskliga rättigheterna inte krävde att domstolen fortsatte sin prövning.

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.