Barentsrådet

Uppdaterad

Sverige övertog den 19 oktober ordförandeskapet i Barentsrådet, som bildades i januari 1993 på initiativ av dåvarande norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg. I den s.k. Kirkenesdeklarationen lades grunden för rådet, vars syfte är att stärka fred, stabilitet och framåtskridande genom att förbättra möjligheterna till samarbete över regionens gränser.

Ladda ner:

 • Barentsrådets logotyp

  Barentsrådets logotyp

  Foto: Regeringskansliet

 • Karta över Barentsregionen

  Karta över Barentsregionen

  Foto: Regeringskansliet

 • kick off

  Kick-off för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet

  Ronnie Nilsson


Barentsrådet bildades 1993 och är ett mellanstatligt samarbete mellan de nordiska länderna, Ryssland och EU-kommissionen med syftet att stärka fred, stabilitet och framåtskridande genom förbättrade möjligheter till samarbete över regionens gränser. Kärnan i samarbetet utgörs av långvariga mellanfolkliga kontakter. Regionen omfattar Nordkalotten och landområdena runt Barents hav. Ca 2/3 av området ligger i Ryssland. Samarbete bedrivs såväl på nationell som på regional nivå. På nationell nivå leds arbetet av utrikesministrarna och en ämbetsmannakommitté.

Den regionala nivån samordnas av ett regionråd bestående av de 14 nordliga regionerna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. På svensk sida deltar Norrbotten och Västerbotten i det regionala samarbetet. Företrädare för Barentsregionens urfolk (samer, nenets och veps) har en rådgivande roll i rådets arbete. Ett internationellt sekretariat är knutet till samarbetet och placerat i Kirkenes, Norge. Ordförandeskapet i Barentsrådet är tvåårigt och roterar mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige.

Från och med den 19 oktober 2017 till och med hösten 2019 innehar Sverige det tvååriga ordförandeskapet. Temat för det svenska ordförandeskapet är "Regional Sustainable Development for the Future", med en rad prioriteringar inom miljö-, det ekonomiska och sociala området.

Utrikesministerns videohälsning till Kirkeneskonferensen 27-28 februari 2019

Utrikesminister Wallström framförde i egenskap av ordförande i Barentsrådet en videohälsning i samband med Kirkeneskonferensen 27–28 februari 2019. Konferensen samlar representanter från regeringar, myndigheter, regionala civilsamhället och näringslivet i Norge, Finland, Ryssland och Sverige för diskussioner kring gränsöverskridande regional utveckling i norr och hålls årligen sedan 2008 i Kirkenes, Norge.