Arbetsledande roll med en blandning av utmanande och rutinbaserade uppgifter

Anna Malmberg började utbildningen som utrikesadministratör i september 2011. Efter utbildningen har hon varit stationerad på ambassaden i Santiago de Chile i tre år och idag arbetar hon i Stockholm på Utrikesdepartementets (UD) planeringsstab. Hon betraktar jobbet som utrikesadministratör som en roll där man konstant utvecklas.

Anna Malmberg står framför ett fönster inomhus.
Anna Malmberg, Utrikesdepartementet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Nästan dagligen ställs man inför relativt svåra beslut och det är viktigt att vara flexibel och trivas med att arbeta i nya utmanande miljöer.

Tjänsten som kansliansvarig innebär att du ansvarar för den administrativa och författningsreglerande verksamheten på ambassaden. Det betyder att du ofta har en arbetsledande roll för lokalt anställda och består av många, varierande uppgifter.

– Det är viktigt att vara lösningsorienterad, att ha en bra samarbetsförmåga och en god känsla för service. Jag tycker också det är viktigt att man är prestigelös och är beredd på att arbetet är en blandning av både utmanande och mer rutinbaserade arbetsuppgifter.

Intressanta arbetsuppgifter i spännande miljöer

Anna är till grunden jurist och har tidigare arbetat på olika myndigheter som bland annat migrationsdomstolen, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen. Det som lockade henne att söka till utbildningen var möjligheten att arbeta med intressanta arbetsuppgifter i spännande miljöer. Hon har alltid sett UD som en intressant arbetsplats och fick en god inblick i arbetet när hon gjorde sin praktik på ambassaden i Bogota 2006.

Ansökningsprocessen till utbildningen har förändrats sedan Anna ansökte. Däremot är utbildningsperioden densamma på cirka 12 veckor, där teoretisk och praktisk utbildning kombineras inom ramarna för utrikesförvaltningens olika verksamhetsområden. Det Anna fick med sig från utbildningen var en god grund i de administrativa frågorna och en översiktlig bild hur arbetet fungerar på UD hemma i Sverige.
– Möjligheten att få göra praktik på en större utlandsmyndighet var också väldigt uppskattat. Det gav oss tillfället att se hur arbetet ute på ambassaderna går till, mer konkret och insiktsfullt.

Personer som stimuleras av nya miljöer, har ett stort intresse för administration och service samt vill nyttja sina språkkunskaper borde söka sig till utbildningen, enligt Anna.

Arbete som är växelvis och lärorikt

Att arbeta som utrikesadministratör innebär tjänstgöring både på utlandsmyndigheter och på UD. Det betyder att det sker växelvis arbete i olika delar av världen och i hemmaorganisationen. När du arbetar hemma ingår du ofta i de administrativa enheterna och arbetsuppgifterna skiljer sig relativt mycket från arbetet som utförs på ambassaderna.

Anna, som har erfarenhet av att jobba stationerad ute på ambassaderna samt hemma i Sverige, tycker det är bra med ombyte.
– Det är väldigt bra att växelvis arbeta både hemma och ute för att få en förståelse för hur departementet fungerar i sin helhet. Jag har lärt mig väldigt mycket under den tiden jag har varit tillbaka i Sverige och arbetat på planeringsstaben då arbetet är mer fokuserat inom ett visst verksamhetsområde.