Kommenterad dagordning, rådet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten, den 21 september 2009