Kommenterad dagordning, rådet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten, den 23 oktober 2009