Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommenterad dagordning för rådets möte för sysselsättning och socialpolitik den 7 mars 2016 Diarienummer: S2016/01657/EIS

Publicerad

Ladda ner: