Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommenterad dagordning, Konkurrenskraftsrådets möte den 26-27 maj 2016