Kommenterad dagordning inför rådet för Allmänna frågors möte den 24 juni 2016