Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Rådets möte sysselsättnings- social- samt hälso- och sjukvårdsministrar den 8 december 2016 Diarienummer: S2016/07419/EIS

Kommenterad dagordning inför möte den 8 december 2016 i EU:s ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Ladda ner: