Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommenterad dagordning, rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 22-23 maj 2017

Publicerad

Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 19 maj.

Ladda ner: