Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 12–13 oktober 2017