Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 26 juni 2018