Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-