Kommenterad dagordning inför Konkurrenskraftsrådets möte (inre marknad/industri samt forskning/rymd) den 29-30 november 2018