Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 12-13 juni 2023 Diarienummer: A2023/00842

Publicerad

Ladda ner:

På EPSCO-rådets möte den 12 till 13 juni 2023 finns följande punkter på dagordningen:

Sysselsättning och socialpolitik

 • Direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete
 • Direktiv om standarder för jämlikhetsorgan (artikel 19)
 • Direktiv om standarder för jämlikhetsorgan (artikel 157)
 • Direktivet om likabehandling
 • Direktiv om ändring av direktiven 98/24/EG och 2004/37/EG vad gäller gränsvärdena för bly och dess oorganiska föreningar och diisocyanater
 • Den europeiska planeringsterminen 2023
 • Rådets rekommendation om stärkt social dialog i EU
 • Rådets slutsatser om jämställdhetsintegrering i policys, program, projekt och budgetar
 • Övriga frågor

Hälso- och sjukvård

 • Rådets rekommendation om intensifiering av EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR) genom en One Health-modell
 • Förordningen om avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
 • Förordning om ett europeiskt hälsodataområde
 • Förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor
 • Stärkandet av läkemedelsområdet i syfte att värna konkurrenskraft och jämlik tillgång till läkemedel
 • Övriga frågor