Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 27–28 november 2023

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 27-28 november 2023 finns följande punkter på dagordningen.

Ladda ner:

Sysselsättning och socialpolitik

Dag 1 den 27 november

  • Direktivet om EU-intyget om funktionsnedsättning och EU-parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning
  • Europeiska planeringsterminen 2024: Gröna kollektiva förhandlingar
  • Rådsslutsatser om mer demokrati på arbetsplatsen och gröna kollektivavtalsförhandlingar för anständigt arbete och hållbar och inkluderande tillväxt
  • Slutsatser om omställning av vård- och omsorgssystem
  • Slutsatser om revisionsrättens särskilda rapport nr 20/2023 om stöd till personer med funktionsnedsättning
  • EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025

Dag 2 den 28 november

  • Sociala investeringar
  • Slutsatser om digitaliserad samordning av de sociala trygghetssystemen