Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med Makedonien 2010 - 2012 Diarienummer: UD 10.082

Ladda ner:

Sveriges reformsamarbete med Makedonien ska avslutas senast den 31 december 2012. Det övergripande målet för reformsamarbetet under 2010 - 2012 är fortsatt närmande till EU, stärkt demokrati samt rättvis och hållbar ekonomisk utveckling.