Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Riktlinjer för strategier är avsedda för Regeringskansliet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Folke Bernadotteakademin (FBA), utlandsmyndigheter och i tillämpliga delar även för andra myndigheter som ges i uppdrag av regeringen att genomföra strategier för utvecklingssamarbete.

Ladda ner: