Land- och regionsstrategi från

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete inom forskning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 2022-2028

Publicerad

Regeringen beslutar strategi för Sveriges utvecklingssamarbete inom forskning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 2022–2028 med den lydelse som framgår av bilagan.

Ladda ner: