Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2017 Diarienummer: S2017/02911/FS

Publicerad

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse kring formerna för statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna för läkermedelsförmånerna för året 2017.

Ladda ner:

Såväl staten som landstingen har behov av en överenskommelse som möjliggör att patienterna får tillgång till kostnadseffektiv behandling samtidigt som den skapar förutsägbarhet i ekonomiska termer. Parterna är eniga om att denna överenskommelse ger landstingen förutsättningar att på ett jämlikt sätt använda läkemedel ändamålsenligt och kostnadseffektivt, som ett led i att hela befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är även överens om att de läkemedel som Tandvårds- och läkemedelsförnånsverket (TLV) har bedömt som kostnadseffektiva ur ett samhällsperspektiv ska komma till användning.