Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Regeringsuppdrag till ESV att främja e-handel

Regeringen har i dag gett Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att fortsätta främja arbetet med e-handel i staten, bland annat e-faktura och e-beställningar. Det nya uppdraget innebär också att ESV ska följa upp arbetet med e-handel, inklusive användningsgrad och ekonomisk nytta.

– E-faktura och möjligheterna till elektroniska inköpsprocesser är viktigt för att myndigheterna och staten som helhet ska kunna bedrivas effektivt. ESV har en viktig roll i att främja och stötta detta arbete så att vi har en effektiv förvaltning och bidrar till digitaliseringen av Sverige, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Ekonomistyrningsverket har under lång tid fått i uppdrag att analysera, främja och stötta arbetet med införande av e-handel i staten för en effektivare förvaltning. Det nya uppdraget ingår i regeringens satsning på e-förvaltning, där regeringen aviserat 80 miljoner kronor årligen under 2015-2018.

Regeringen bedömer att införandet av e-faktura och e-beställningar är ett viktigt arbete för att effektivisera den statliga administrationen samt att underlätta för myndigheternas varu- och tjänsteleverantörer.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00