Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ger ESV ny roll i digitaliseringen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny roll inom e-förvaltningsområdet i samband med en satsning på e-förvaltning. Satsningen ska effektivisera och underlätta vardagen för medborgare och företag.

ESV ska i sin nya roll ge stöd till regeringen, Regeringskansliet och myndigheterna och därigenom bidra till en förbättrad styrning och samordning av den övergripande it-användningen i statsförvaltningen.

– ESV kommer att kunna se digitaliseringen av förvaltningen i ett helhetsperspektiv. Det är mycket välkommet och kommer att underlätta att sätta den enskilde medborgarens och den enskilde företagarens behov i centrum för utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice, säger it-minister Mehmet Kaplan.

ESV ska, i samarbete med utvalda myndigheter, stötta myndigheterna under de olika faserna i utvecklingsprocessen, bidra till att förbättra regeringens förmåga att styra, samordna och följa upp de statliga myndigheternas arbete med att digitalisera förvaltningen under 2015-2018.

Regeringen har nyligen fattat beslut om medel till ett antal viktiga insatser för att ge bättre e-service till medborgare och företag, som initierats och koordinerats av E-delegationen.

– Det viktiga arbetet som E-delegationen byggt upp ges nu en mer långsiktig hemvist hos ESV, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Uppdraget ska slutrapporteras den 15 mars 2019.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.