Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ökar takten i digitaliseringen av myndigheterna

Publicerad Uppdaterad

Regeringsbeslut i dag, Skatteverket och Pensionsmyndigheten får digitaliseringsuppdrag. Skatteverket får i uppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden, och Pensionsmyndigheten ska analysera potentialen för användning av molntjänster i staten.

Skatteverket har utvecklat en säker elektronisk brevlåda på nätet, Mina meddelanden, dit andra myndigheter kan ansluta sig så att medborgare kan ta emot post på ett enda ställe. Regeringens mål är att alla medelstora och stora myndigheter ska ha anslutit sig till 2017. Skatteverket får enligt dagens regeringsbeslut i uppdrag att följa myndigheternas anslutning till Mina meddelanden.

– Mina meddelanden kan ge ökad kvalitet och service för medborgare. Digitaliseringen av myndighetspost bidrar också till en minskad pappershantering och därigenom en minskad miljöpåverkan, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Regeringen ger också Pensionsmyndigheten i uppdrag att analysera potentialen för användning av molntjänster i staten, samt redovisa vilka risker och hinder som eventuellt finns.

– Regeringen vill veta hur användning av molntjänster kan bidra till en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Bakgrund

Pensionsmyndigheten och Skatteverket är två av de 16 it-intensiva myndigheter som har arbetat i E-delegationen. Bland annat genom myndigheternas arbete i E-delegationen har de fått erfarenheter kring hur en mer effektiv digital utveckling och en hög grad av samverkan mellan myndigheter samt med andra aktörer behöver drivas.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.