Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nu inleds arbetet med Sveriges framtida regionala indelning

Publicerad

Under morgonens regeringssammanträde i Visby fattade regeringen beslut om de direktiv som ska ligga till grund för arbetet med Sveriges framtida regionala indelning. En kommitté bestående av två personer ska föreslå en ny regional indelning som innebär ett väsentligt antal färre län (inklusive färre länsstyrelser) och landsting.

Barbro Holmberg utses till ordförande och Kent Johansson till vice ordförande. Barbro Holmberg är landshövding i Gävleborgs län och har tidigare varit migrationsminister (S) och generaldirektör vid Migrationsverket. Kent Johansson är centerpartist och har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet. Han har också varit regionråd i Västra Götalands läns landsting.

Kommittén ska inte föreslå några uppgiftsförändringar för läns-styrelserna eller landstingen. Däremot ska kommittén föreslå hur ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret (enligt lagen om regionalt utvecklings­ansvar) kan tilldelas landstingen i hela landet. Kommittén ska även analysera behovet av andra verksamhetsorter än residensstaden för varje ny länsstyrelse.

Län och landstingsindelningen ska även fortsättningsvis omfatta samma geografiska område. Utgångspunkt för indelningen ska bland annat vara kommunerna och arbetsmarknadsregionerna.

Kommittén ska överlämna sitt förslag senast i augusti 2017 och förslagen ska vara utformade så att de kan genomföras senast den 1 januari 2023 med val till de nya landstingen 2022. Kommittén ska också undersöka om det är lämpligt att några län och landsting går före, vilket i så fall skulle innebära sammanläggning redan till 1 januari 2019 (val till nya landstinget i september 2018).

Dir. 2015:77 Ny indelning av län och landsting

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Katarina Sundberg
Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 23 54
e-post till Katarina Sundberg, via registrator