Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu digitaliserar vi det offentliga Sverige

Publicerad

I dag beslutade regeringen om att underteckna en avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtidigt tillsätts också ett särskilt råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige.

– Nu växlar vi upp arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Det skapar bland annat viktiga möjligheter och förutsättningar för ett mer klimatsmart samhälle, fler arbetstillfällen och snabbare planprocesser för fler bostäder. För att tillvarata dessa samhällsvinster måste vi tänka digitalt först, säger it-minister Mehmet Kaplan.

– Ska vi skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning måste vi på allvar prioritera den digitala förnyelsen. Vi måste tänka digitalt först, avslutar it-minister Mehmet Kaplan.

Idag tas två viktiga regeringsbeslut för att skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning. För det första undertecknas en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKL. Syftet är att samverka för att skapa en offentlig e-förvaltning som möter upp mot medborgares, organisationers och företags förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Regeringsbeslut: Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

För det andra inrättar regeringen ett råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Rådet kommer fungera som ett forum för samordning på flera nivåer, dels mellan myndigheter och mellan kommuner och landsting och dels inom Regeringskansliet. På rådsmötena lyfts strategiska frågor för att identifiera och diskutera utmaningar under genomförandet av regeringens satsning på e-förvaltning och vid behov föreslå åtgärder.

Inledningsvis prioriterar regeringen digitalt först inom följande områden:

  • digitalisering inom plan- och byggprocessen
  • tillväxt och ökad möjlighet för medvetna val i livsmedelskedjan
  • ökad tillgänglighet på miljöinformation
  • förenkla för företag genom till exempel minskad byråkrati och ökad möjlighet till självservice
  • effektiviserad informationshantering inom vården.
  • fördjupa elevers lärande samt underlätta lärarnas arbete

Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige kommer att består av:

Ordförande
Statsrådet Mehmet Kaplan, it-minister

Ledamöter
Generaldirektören Leif Dennerberg, Statens jordbruksverk
Ställföreträdande generaldirektören Pia Enochsson, Statens skolverk Generaldirektören Ingemar Hansson, Skatteverket
Generaldirektören Torsten Håkansta, E-hälsomyndigheten
Kommundirektören Vesna Jovic, Huddinge kommun
Generaldirektören Bengt Kjellson, Lantmäteriet
Direktören Per Mosseby, Avdelningen för digitalisering, SKL Generaldirektören Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Överdirektören Ann Persson Grivas, Försäkringskassan
Generaldirektören Björn Risinger, Naturvårdsverket
Regiondirektören Rickard Simonsson, Örebro län

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00