Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv med förlängd tid för Välfärdsutredningens deluppdrag

Publicerad

Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden för delar av Välfärds­utredningens uppdrag. Välfärdsutredningen skulle ha redovisat sitt uppdrag i de delar som rör lagen om valfrihetssystem, LOV, i ett delbetänkande den 1 november 2015.

Utredningen får nu presentera uppdraget i sin helhet i slutbetänkandet den 1 november 2016. Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu har i en begäran om förlängd tid för delredovisningen framfört att uppdraget innehåller mycket komplicerade juridiska frågeställningar som kräver ytterligare analys­arbete.

Detta innebär att uppdraget om hur regleringen kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem enligt LOV i primärvården inte kommer att redovisas 2015.

Dir. 2015:100 Tilläggsdirektiv till välfärdsutredningen

Kontakt

Alejandro Firpo
Politiskt sakkunnig hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sara Westerlund
Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 40 23