Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige

Publicerad

På måndag den 14 december träffar regeringen representanter för landets kommuner och landsting, myndigheter och en representant från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) inom ramen för rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Rådet leds av it-minister Mehmet Kaplan.

När rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige på måndag sätter sig ned för första gången är det för att diskutera strategiska frågor kring digitaliseringens utmaningar och fortsatt arbete.

- Vår ambition är tydlig. Sverige ska bli ledande i världen inom digital förvaltning. Genom att tillsätta detta råd samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra satsningen på e-förvaltning som vi kallar "digitalt först", säger it-minister Mehmet Kaplan.

Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige består av 11 ledamöter som representerar myndigheter, kommuner och landsting. Ordförande för rådet är it-minister Mehmet Kaplan.

Rådets första möte sker på Näringsdepartementet.

Rådets ledamöter:

Generaldirektören Leif Denneberg, Statens jordbruksverk Ställföreträdande generaldirektören Pia Enochsson, Statens skolverk Generaldirektören Ingemar Hansson, Skatteverket
Generaldirektören Torsten Håkansta, E-hälsomyndigheten Kommundirektören Vesna Jovic, Huddinge kommun
Generaldirektören Bengt Kjellson, Lantmäteriet
Direktören Per Mosseby, Avdelningen för digitalisering, SKL Generaldirektören Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Överdirektören Ann Persson Grivas, Försäkringskassan Generaldirektören Björn Risinger, Naturvårdsverket
Regiondirektören Rickard Simonsson, Örebro län

Förordnandena gäller fr.o.m. den 15 oktober 2015 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2018.

It-minister Mehmet Kaplan finns tillgänglig för intervju efter rådets första möte, vid kl 14.50. Anmäl intervjuförfrågan till pressekreterare Martin Kling, tel. 072 2494468.

Tid: Måndagen den 14 december, kl. 13.00 – 14.50
Plats: Näringsdepartementet, Centrala Posthuset.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.