Enklare tillgång till nya lagar och förordningar

Att alla som vill på ett enkelt sätt kan ta del av de officiella versionerna av våra svenska lagar och förordningar är viktigt. I dag publiceras texterna bara i tryckt, fysisk form och återfinns på bibliotek och vissa myndigheter.

För att öka tillgängligheten föreslår regeringen i en proposition att nya lagar och förordningar i stället ska kungöras elektroniskt genom att Svensk författningssamling (SFS) som författningarna förs in i ska publiceras på en särskild webbplats på internet i stället för i tryckta häften.

Genom förslaget blir det möjligt för alla att enkelt och kostnadsfritt få tillgång till de officiella versionerna av gällande lagar och förordningar via internet. Förslaget innebär att formerna för kungörande av lagar och förordningar anpassas till den tekniska utvecklingen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Inom Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att bland annat förbereda den nya webbplatsen. Webbplatsen beräknas vara i gång tidigast i maj 2017.

Prop. 2015/16:157 Elektroniskt kungörande av författningar

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00