Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen

Publicerad

Regeringen utsåg i december 2014 Anders Sundström till samordnare med uppdrag att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen.

Anders Sundström presenterar idag sin rapport "Mer flyg och bostäder" och redovisar fem slutsatser och förslag.

  • Arlanda flygplats kapacitet måste öka
  • Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038
  • 30 000 bostäder i stället för en flygplats är viktiga för tillväxten
  • Omfattande utbyggnader av Arlanda och anslutningar krävs
  • Regeringen måste ta ett helhetsansvar

Avtalet om Bromma flygplats löper ut 2038. Arlanda flygplats behöver byggas ut för att klara den tillväxt i resandet som förväntas vid Arlanda. När det är gjort får även flygtrafiken vid Bromma plats på Arlanda och möjliggör bostadsutbyggnad i Stockholm. Det handlar om en omfattande utbyggnad av Arlanda med ny rullbana och terminaler samt åtgärder i anslutande järnvägar och vägar.

- Ledtiden för att bygga ut Arlanda är 20 år och därför måste planeringen starta nu, säger Anders Sundström.

- Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038. Den ägs av Stockholms stad som vill bygga 30 000 bostäder. Medborgarna kommer inte heller om 20 år att acceptera en flygplats nästan mitt inne bland växande stadskärnor. Bromma behövs inte heller när Arlanda är utbyggt, avslutar Anders Sundström.

Flygtrafiken bedöms öka, framför allt vad gäller internationellt resande, och näst intill fördubblas i Stockholm fram till år 2040.

- Effektiva flygresor inom landet och internationellt är av avgörande betydelse för Stockholmsregionens och Sveriges tillväxt möjligheter, säger Anders Sundström.

Därför måste kommande behov av flygplatskapacitet säkras. Bostadsbristen är det största hindret mot Stockholms tillväxt.

Enligt det ursprungliga uppdraget skulle Anders Sundström redovisa sitt uppdrag i oktober 2016. I december 2015 kortade regeringen ner tiden till den sista mars. Då framhölls att frågan ska bli föremål för en offentlig debatt.

Rapporten "Mer flyg och bostäder" är tillgänglig på regeringens hemsida.

Kontakt

Anders Svensson
Biträder samordnaren för flygkapacitet och bostäder i Stockholms-området
Mobil 070 – 534 55 03

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.