Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen avsätter 15 miljoner för ökad bemanning av skolbibliotek

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek. Syftet med statsbidraget är att öka skolbibliotekens möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling.

Bemannade skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet. Därför avsätter regeringen 15 miljoner kronor under 2016 för att öka skolbibliotekens bemanning. Regeringen beräknar för samma ändamål 30 miljoner kronor årligen för de kommande åren.

Ansökan om statsbidrag sker till Skolverket. Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för får myndigheten besluta om ett urval. Vid ett sådant urval ska Skolverket prioritera ansökningar som avser skolbibliotek där huvudmannen kan uppvisa en långsiktig ambition att öka skolbibliotekets möjligheter att stimulera elevernas läslust och främja deras språkutveckling, eller skolbibliotek som finns i skolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra förutsättningar.

- Det här är ett sätt att främja det bemannade skolbiblioteket som hjärtat i skolans arbete för elevers läslust. Vi vill att pengarna ska nå de skolor där elever behöver det allra mest, så att vi sedan kan utvärdera hur vi bäst stärker skolbiblioteken och läsningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Enligt förordningen om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek får statsbidrag lämnas till den som enligt skollagen är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Syftet med statsbidraget är att genom personalförstärkningar öka skolbibliotekens möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling.

Kontakt

Pasel Assalum
Politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.