Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tar initiativ till lagförslag om ersättning för personer som steriliserats i samband med könsbyte

Publicerad

Fram till 2013 var det ett krav i könstillhörighetslagen att genomgå sterilisering i samband med könskorrigering. Regeringen kommer att ta fram ett lagförslag som innebär att den som steriliserats i samband med könskorrigering ska kunna ansöka om ersättning från staten. Förslaget ska nu arbetas fram som en departementspromemoria inom regeringskansliet.

- Att kräva sterilisering i samband med könskorrigering var uttryck för ett synsätt som samhället och regeringen idag menar är fel och tar avstånd ifrån. Därför vill vi också att de som drabbats av kravet ska kunna ansöka om ersättning säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Utformningen av lagstiftningen, bland annat vad avser belopp för ersättningen, kommer att utredas inom regeringskansliet och detaljerna presenteras senast i departementspromemorian. Ambitionen är att lagen ska kunna träda i kraft juli 2018.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.