Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Regeringen lanserar fem offensiva samverkansprogram

Publicerad

I dag, onsdag den 1 juni, lanserade statsminister Stefan Löfven regeringens gemensamma kraftsamling för bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför. Tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin och närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt statsråden Sven-Erik Bucht, Karolina Skog, Helene Hellmark Knutsson, Gabriel Wikström och Anna Johansson, presenterade statsministern fem strategiska samverkansprogram.

Inför media och framstående företrädare för näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden presenterades i dag fem strategiska samverkansprogram av statsministern, tillsammans med involverade statsråd för enskilt program. Programmen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har koordinationsansvar för programmen.

Genom nya innovativa sätt att göra affärer, producera, resa, bo, leva, kommunicera, tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem ska nya arbetstillfällen, bättre hälsa, välfärd och jämställdhet skapas och upprätthållas.

De fem samverkansprogrammen är:

 • Nästa generations resor och transporter

  Genom digitalisering, nya drivmedel och miljövänligare transportslag kan Sverige minska sin klimatpåverkan och öka exporten. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Anna Johansson, infrastrukturminister, Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister och Karolina Skog, miljöminister.
 • Smarta städer

  Genom innovativ miljö- och klimatteknik, smarta elnät och digitalisering förbereder vi den framtida urbana miljö som kommer vara hem för en stor del av Sveriges framtida invånare. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Karolina Skog, miljöminister och Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.
 • Cirkulär biobaserad ekonomi

  Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för att ersätta fossila produkter. Förnybar skogsråvara som biobränsle kan användas och ersätta fossila bränslen. Den cirkulära ekonomin innebär att främja en resurseffektiv återanvändning och återvinning av produkter och material. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Karolina Skog, miljöminister.
 • Life Science

  Genom nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och ny medicinsk och digital teknik kan en framtid med en åldrande befolkning, nya hot i form av smittspridning och pandemier samt antibiotikaresistens bemötas. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
 • Uppkopplad industri och nya material

  Genom nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning står vi redo inför den fjärde industriella revolutionen. Ansvariga ministrar är: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Karolina Skog, miljöminister.

Kontakt

Anne Ekberg
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Erik Nises
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00