Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen öppnar dörren för mer öppen data

Publicerad

Ett av delmålen i regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning är en öppnare förvaltning som stödjer innovation och tillväxt. I linje med denna målsättning får nu Riksarkivet i uppdrag att förenkla för de som vill vidareutnyttja öppna data. Uppdraget omfattar bland annat att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen öppna data finns och att bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

Ny roll och ansvar att förvalta centrala webbplatser
Myndigheter behöver stöd för att tillgängliggöra information på ett öppet, enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Regeringen stärker därför Riksarkivets uppdrag genom att de får en samordnande och ledande roll i utvecklingen av en hållbar digital informationshantering i statsförvaltningen.

- Vi stärker nu upp styrningen genom att ge Riksarkivet en nyckelroll inom arbetet med öppna data, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Riksarkivet ska stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer vilket behövs för att nå potentialen. Vad historien har visat är att myndigheterna behöver stöd med att sänka trösklarna och komma igång. Jag är också väldigt glad att Lantmäteriet ska arbeta med Riksarkivet då de är en nyckelmyndighet inom området.

Uppdraget innebär att Riksarkivet ska samla och publicera information från myndigheterna om vilka typer av handlingar de har som vanligen kan ges ut elektroniskt och vilka villkor som gäller för vidareutnyttjande. Riksarkivet ska även stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer. I uppdraget ligger även att förvalta webbplatsen öppnadata.se som Vinnova haft ansvar för, samt att ansvara för vägledningen vidareutnyttjande.se som E-delegationen har tagit fram. Lantmäteriet ska bistå Riksarkivet med erfarenheter kring informationsförsörjningen, samverkan och standarder.

Ökad öppenhet som möjliggör insyn och stödjer innovation
Ett ökat vidareutnyttjande av myndigheternas data innebär ökad öppenhet och insyn i förvaltningen. Det ger också bättre förutsättningar för att utveckla bättre eller nya tjänster, till nytta både för enskilda, företag och myndigheterna själva. Detta kan bidra till att nya branscher utvecklas och att företag växer med ökad sysselsättning som följd. Ett enhetligt sätt att arbeta med frågorna kan också innebära framtida kostnadsbesparingar för myndigheterna.

Syftet är även att tillgänggöra mer data så att det kan skapas innovation och nya utvecklade produkter som kan komma samhället till gagn. En ambition är att det ska bli enklare att hitta öppen data varför det är viktigt att dessa data ska kunna nås genom en samlad ingång.

Uppdraget sträcker sig fram till 31 december 2018.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.