Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag för färre i häkte och minskad isolering

Publicerad

Häktes- och restriktionsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) till inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige har återkommande fått såväl nationell som internationell kritik för en alltför omfattande restriktionsanvändning med isolering som följd.

– Jag välkomnar därför att Häktes- och restriktionsutredningen i dag har presenterat flera konkreta förslag för att korta häktningstiderna och öka förtroendet för rättsväsendet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Häktes- och restriktionsutredningen, med lagmannen Inger Söderholm som särskild utredare, har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner. Utredningen har haft ett särskilt fokus på häktade under 18 år.

– Regeringen kommer nu att gå igenom utredningen och lägga fram ett antal förslag för att inte minst förbättra förhållanden för den som är under 18 år, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

  • Inrätta två nya alternativ till häktning; hemarrest och områdesarrest. Dessa ska övervakas med fotboja och den misstänkte förbjuds att lämna bostaden eller ett visst område annat än vid vissa bestämda tider och för särskilda ändamål.
  • Häktningstiderna ska begränsas genom tidsfrister. En misstänkt ska kunna vara häktad högst sex månader före det att åtal väcks. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl. Om den häktade är under 18 år ska tidsfristen i stället vara tre månader och undantag ska tillåtas endast om det är absolut nödvändigt.
  • Domstolarnas restriktionsprövning ska bli mer omfattande. Domstolarna ska inte bara bestämma om åklagaren ska få tillstånd att meddela restriktioner utan även vilken eller vilka sorters restriktioner som tillståndet i så fall omfattar.
  • Varje häktad ska ha rätt till minst två timmars vistelse med annan varje dag, eller minst fyra timmar om den häktade är under 18 år.
  • Häktad under 18 år ska inte förvaras i häkte utan på särskilt ungdomshem. Undantag kan göras om åklagaren anser att det finns mycket starka skäl mot förvaring på särskilt ungdomshem.

SOU 2016:52 Färre i häkte och minskad isolering

Presskontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.