Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att stärka integriteten i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Publicerad

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en utredning för att stärka integriteten i Rättsmedicinalverkets verksamhet.

Utredningen ska föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas effektivt och med stor hänsyn tagen till människors integritet. Utredningen ska bland annat ta ställning till om det ska införas en särskild personuppgiftsreglering för Rättsmedicinalverket. Den ska också se över myndighetens möjligheter att hämta in uppgifter i den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten och analysera hur Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material bör se ut.

Sigurd Heuman, som i dag är ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Dir. 2016:75 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Presskontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00