Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En utredning av rekryteringen av ordinarie domare

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av rekryteringen av ordinarie domare.

– Ett väl fungerande domstolsväsende förutsätter att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

År 2011 genomfördes förändringar av rekryteringen av ordinarie domare. Bland annat infördes ett öppet ansökningsförfarande för alla domaranställningar. En fristående statlig myndighet inrättades, Domarnämnden, som bereder ärendena inför regeringens beslut om utnämning.

Arbetet med att utveckla rekryteringsprocessen av domare måste fortgå och regeringen tar därför initiativ till en utredning på området.

I uppdraget ingår bland annat att

  • Se över möjligheterna för kvalificerade jurister att tillfälligt pröva domaryrket.
  • Kartlägga och analysera om benägenheten att söka domaranställningar påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet.
  • Överväga hur de enskilda domstolarnas, Domarnämndens och Domstolsverkets roller och funktioner i rekryteringsarbetet kan tydliggöras och utvecklas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Dir. 2016:89 Rekryteringen av ordinarie domare

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00