65 miljoner i stöd till mjölkbönder

Regeringen har efter samråd med den mjölkproducerande branschen och Jordbruksverket kommit fram till att förmedla det extraordinära anpassningsstödet till mjölkbönder som deltar i kvalitetsprogram. Sverige kommer att fördela c:a 65 miljoner kronor.

Situationen för mjölkbönder har varit mycket svår de senaste åren. Regeringen arbetar därför vidare med EU:s krisstöd (det s.k. extraordinära anpassningsstödet) för att stärka mjölkföretagen.

I samråd med Jordbruksverket och branschen har regeringen tagit fram ett stöd som är knutet till de producenter som deltar i kvalitetsprogram. Därmed når stödet ut till så många mjölkbönder som möjligt. Stödet fördelas per kilo mjölk baserat på 2016 års produktion.

- Mjölkböndernas situation är, även om marknadsutvecklingen för mjölkprodukter är positiv med stigande priser, fortsatt mycket allvarlig. Det är därför viktigt att stödet på 65 miljoner kronor som vi får från EU effektivt nås av så många mjölkbönder som möjligt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kvalitetsprogrammen är: Norrgården, Arlagården, Svenskt Sigill, Krav, Gefleortens gårdsprogram och Skånemejeriers gårdscertifiering.

Regeringen kommer nu att arbeta vidare med de nationella bestämmelserna för stödfördelningen.

 

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng