Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stödjer Hack for Sweden

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att stödja nästa års Hack for Sweden. SMHI kommer att leda projektet och får disponera 500 000 kronor under 2016. SMHI får även disponera 500 000 kronor för 2017, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut.

Myndighetstävlingen samlar årligen ett stort antal lag som tävlar om att använda myndigheternas data på bästa sätt, ofta i form av nya appar. Utvecklingsmyndigheterna Naturvårdsverket och Lantmäteriet får i uppdrag att definiera två teman i nästa års tävling.

­- Det här beslutet lägger en ny grund för hur den offentliga verksamheten kan utvecklas över myndighetsgränserna. Genom att vi sätter in myndigheter som behovsägare i tävlingen kan det offentliga dra direkt nytta av den innovationsförmåga som finns hos externa aktörer oberoende av om de är privatpersoner, start-ups eller studenter. Tävlingen har redan visat på det stora engagemang som finns kring de möjligheter som finns med öppna data, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Hack for Sweden
Hack for Sweden är Sveriges största hackathon som arrangeras av myndigheter och fokuserar på öppna data i syfte att stimulera och bredda användningen av arrangörers och partners öppna data. Det har arrangerats tre år i rad. År 2016 samverkade 23 svenska myndigheter kring arrangemanget och 71 deltagare fördelat på 24 lag var anmälda till eventet. Hack for Sweden tilldelades den 28 april 2016 Kartografiska sällskapets innovationspris med motiveringen "Hack for Sweden är en unik kombination av kreativitet, teknik och myndighetssamverkan med syfte att erbjuda största samhällsnytta för privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter utifrån den stora och öppna datamängd som finns tillgänglig i landet."

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.